Billeder og Video fra herreturure

Grundet tiltagende Spam på Herreturens Forum, er det nedlagt.
 Herreturs info findes frem over på Facebook - Diktatorens Herretur

Der vil selvfølgelig stadig blive sendt mail omkring div. info.